Strona Główna |  Informacje Delegatury |  Informacje Gminy |  Informacje Szkoły częstochowskie |  Dane zbiórki |  Kontakt |

Wizyta Świętego Mikołaja na Kresach 2019

Towarzystwo Patriotyczne "Kresy" w Częstochowie organizuje akcję charytatywną dla Polaków mieszkających na Kresach (Wilno, Grodno, Lwów). Akcja oparta jest na idei charytatywnej i patriotycznej. Polegać będzie na zbiórce pieniężnej, artykułów szkolnych, słodyczy, maskotek i artykułów żywnościowych. Święty Mikołaj zebrane dary przekaże polskim dzieciom z Wilna. W polskiej szkole w Mickunach chcemy zgromadzić 1000 dzieci z Polskich szkół i każdemu dziecku przekazać paczkę od Świętego Mikołaja. Przyjadą dzieci ze szkół - Egliszki, Kowalczuki, Ławryszki, Pakiena, Jaszuny, Mickuny, Czarny Bór, Szumsk, Kiwiszki. Na Białoruś do Grodna dary przekażemy Związkowi Polaków na Białorusi - Pani Andzelice Borys. Na Ukrainie paczki przekażemy Polskim dzieciom uczących się języka polskiego w Stanisławowie i przy Katedrze Lwowskiej we Lwowie.. Artykuły żywnościowe przekażemy Polakom mieszkających w gminach na Wileńszczyznie: Mickuny, Kowalczuki, Jaszuny, Rukojnie.


Kontakt
Towarzystwo Patriotyczne KRESY w Częstochowie
ul. Michałowskiego 28A,
42-224 Częstochowa
tel. (34) 322 56 57
 
NIP 949-21-39-291
KRS 0000220071

Konto
Alior Bank: 92 2490 0005 0000 4500 4086 9187

Towarzystwo Patriotyczne KRESY w Częstochowie